MACROSYN 100 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE, PIGS AND SHEEP
 • Tulathromycine
 • Valid

Product identification

Název léčivého přípravku:
MACROSYN 100 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE, PIGS AND SHEEP
Macrosyn 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini
Macrosyn 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini
Léčivá látka:
Cílové druhy zvířat:
 • Ovce
 • Prase
 • Skot
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QJ01FA94
Registrační číslo:
 • 105434
Identifikační číslo přípravku:
 • b815b70a-cbd3-47a9-ac38-18d530a5f976
Stálé identifikační číslo:
 • 600000040458

Product details

Způsob podání:
 • Intramuskulární podání
 • Subkutánní podání
Léková forma:
 • Injekční roztok
Ochranná lhůta:
 • Ovce
  Mléko
  no withdrawal period
  Maso
  16
  day
 • Prase
  Maso
  13
  day
 • Skot
  Maso
  22
  day
  Mléko
  no withdrawal period
Popis balení:
Síla / složení:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Availability

Authorised in these countries:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Datum změny stavu dostupnosti:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Bimeda Animal Health Limited

Authorisation details

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
 • FR/V/0418/001
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Itálie
Odpovědný orgán:
 • MdS
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Bimeda Animal Health Limited
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
 • Francie
Dotčený členský stát:
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Documents

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000040458