Advantage 100 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde
 • Imidakloprīds
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Rakousko

Product identification

Název léčivého přípravku:
Advantage 100 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde
Advantage 100 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde
Léčivá látka:
Cílové druhy zvířat:
 • Pes
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QP53AX17
Registrační číslo:
 • 8-00324
Identifikační číslo přípravku:
 • f2deae23-d562-45b8-b594-21a57d700039
Stálé identifikační číslo:
 • 600000014814

Product details

Způsob podání:
 • Kožní podání
Léková forma:
 • Kožní roztok
Ochranná lhůta:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Popis balení:
Síla / složení:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Availability

Authorised in these countries:
 • Rakousko
Datum změny stavu dostupnosti:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH

Authorisation details

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
 • AT/V/0020/002
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Rakousko
Odpovědný orgán:
 • AGES
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Elanco Animal Health GmbH
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
 • Rakousko
Dotčený členský stát:
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Documents

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000014814