Přejít k hlavnímu obsahu
Nobivac Respira Bb vet. suspension for injection for dogs
 • Bordetella bronchiseptica, celms Bb7 92932, fimbr…
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Lotyšsko

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
Nobivac Respira Bb vet. suspension for injection for dogs
Nobivac Respira Bb suspensija injekcijām suņiem
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QI06AE02
Registrační číslo:
 • V/DCP/20/0056
Identifikační číslo přípravku:
 • 6636f538-f46f-42f2-a209-bcca0f5357dd
Stálé identifikační číslo:
 • 600000060349

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Injekční suspenze
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • Pes

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Intervet International B.V.
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
 • DK/V/0123/002
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Lotyšsko
Odpovědný orgán:
 • PVD
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Intervet International B.V.
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
 • Dánsko
Dotčený členský stát:
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."