Премини към основното съдържание

Вашият официален източник на актуална информация относно ветеринарномедицинските продукти, разрешени за употреба при животни на цялата територия на ЕС/ЕИП

Търсене по

Новини

Новини

DateStatusMedicine
28/03/2023Актуализиран Therios Vet. 75 mg tyggetabletter
28/03/2023Актуализиран NELIO 5 COMPRIME POUR CHIEN
28/03/2023Актуализиран AMODIP 1,25 MG COMPRIMES A CROQUER POUR CHATS
28/03/2023Актуализиран Gleptosil Vet. injektionsvæske, opløsning 200 mg/ml
28/03/2023Актуализиран PRACETAM 200 MG/G POWDER FOR USE IN DRINKING WATER FOR PIGS
How useful was this page?:
No votes yet