Authorised

Product identification

Име на ветеринарномедицинския продукт:
ABINAC, 5 g/100 ml, collirio soluzione per cani e gatti
ABINAC, 5 g/100 ml, collirio soluzione per cani e gatti
Активна субстанция:
 • Налично само на English
Видове животни, за които е предназначен вмп:
 • куче
 • котка
Начин на приложение:
 • Очно приложение

Product details

Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  5.00
  gram(s)
  /
  100.00
  millilitre(s)
Фармацевтична форма:
 • Капки за очи, разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Ocular use
  • куче
  • котка
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QS01XA08
Статус на лиценза:
 • Valid
Authorised in:
Тази информация не е налична за този продукт.
Описание на опаковката:

Additional information

Entitlement type:
Притежател на лиценза за употреба:
 • TREBIFARMA
Лиценз за употреба издаден на:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Vetem S.p.A.
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • MdS
Номер на лиценза:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000101046