HAEPPOVAC
 • Actinobacillus pleuropneumoniae, 2. serotips, Inaktivēts
 • Surrendered
Authorised in these countries:
 • Germany

Product identification

Име на ветеринарномедицинския продукт:
HAEPPOVAC
Активна субстанция:
 • Налично само на English
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
 • свиня
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QI09AB07
Номер на лиценза:
 • 64a/97
Идентификационен номер на продукта:
 • 35f9fe5d-7de5-4aeb-997a-bdb889216526
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000073504

Product details

Начин на приложение:
 • Подкожно приложение
Фармацевтична форма:
 • Инжекционна суспензия
Карентен срок :
 • свиня
  Meat and offal
  0
  day
Описание на опаковката:
 • Налично само на Deutsch
Концентрация / състав:
Тази информация не е налична за този продукт.

Availability

Authorised in these countries:
Дата на промяна в статуса на наличност:
Тази информация не е налична за този продукт.
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • IDT Biologika GmbH

Authorisation details

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • 2603558
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • Paul-Ehrlich-Institut
Притежател на лиценза за употреба:
 • Ceva Tiergesundheit GmbH
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000073504