Abantel 250 mg/10 mg, tableta za ovce
 • CLOSANTEL SODIUM
 • ABAMECTIN
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Croatia

Product identification

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Abantel 250 mg/10 mg, tableta za ovce
Активна субстанция:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
 • овца
 • овца
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QP54AA52
Номер на лиценза:
 • UP/I-322-05/12-01/607
Идентификационен номер на продукта:
 • cb3bcac8-caf6-4010-95af-c62e7f9fa99c
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000065157

Product details

Начин на приложение:
 • Перорално приложение
 • Перорално приложение
Фармацевтична форма:
 • Таблетка
Карентен срок :
 • овца
  Meat and offal, milk
  35
  day
 • овца
  Meat and offal, milk
  35
  milligram(s)/kilogram
Описание на опаковката:
Концентрация / състав:
 • 250.00
  milligram(s)
  /
  250.00
  Таблетка
 • 10.00
  milligram(s)
  /
  10.00
  Таблетка

Availability

Authorised in these countries:
Дата на промяна в статуса на наличност:
Тази информация не е налична за този продукт.
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Biovet AD

Authorisation details

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • Ministry Of Agriculture, Veterinary And Food Safety Directorate
Притежател на лиценза за употреба:
 • Genera d.d.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Documents

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000065157