Разрешен

Product identification

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Abantel 250 mg/10 mg, tableta za ovce
Активна субстанция:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Видове животни, за които е предназначен вмп:
 • овца
Начин на приложение:
 • Перорално приложение

Product details

Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  10.00
  milligram(s)
  /
  10.00
  Таблетка
 • Налично само на English
  250.00
  milligram(s)
  /
  250.00
  Таблетка
Фармацевтична форма:
 • Таблетка
Withdrawal period by route of administration:
 • Перорално приложение
  • овца
   • Meat and offal
    35
    day
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QP54AA52
Статус на лиценза:
 • Valid
Описание на опаковката:

Additional information

Entitlement type:
Притежател на лиценза за употреба:
 • Genera d.d.
Marketing authorisation date:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Biovet J.S.C.
Отговорен орган:
 • Ministry Of Agriculture Veterinary And Food Safety Directorate
Номер на лиценза:
 • UP/I-322-05/12-01/607
Дата на промяна в статуса на лиценза:

Documents

Кратка характеристика на продукта

Този документ не съществува на този език (български). Можете да го намерите на друг език по -долу.
Croatian (PDF)
Публикувано на: 2/02/2022

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000065157