LABIDROSOL B SOLUCION INYECTABLE
 • CLORIDRATO DE PIRIDOXINA
 • Dekspantenols
 • Cyanocobalamin
 • Riboflavīna nātrija fosfāts
 • Nicotinamide
 • Thiamine hydrochloride
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Spain

Product identification

Име на ветеринарномедицинския продукт:
LABIDROSOL B SOLUCION INYECTABLE
Активна субстанция:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
 • говеда
 • овца
 • коза
 • кон
 • свиня
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QA11EA
Номер на лиценза:
 • 3717 ESP
Идентификационен номер на продукта:
 • f3fa2fe3-47bf-4881-948f-0a8fd3678c3f
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000055931

Product details

Начин на приложение:
 • Интрамускулно приложение
Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Карентен срок :
 • говеда
  Meat and offal
  0
  day
  Milk
  0
  day
 • овца
  Meat and offal
  0
  day
  Milk
  0
  day
 • коза
  Meat and offal
  0
  day
  Milk
  0
  day
 • кон
  Meat and offal
  0
  day
  Milk
  0
  day
 • свиня
  Meat and offal
  0
  day
Описание на опаковката:
Концентрация / състав:
Тази информация не е налична за този продукт.

Availability

Дата на промяна в статуса на наличност:
Тази информация не е налична за този продукт.
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Labiana Life Sciences S.A.

Authorisation details

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • 3717 ESP
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • (AEMPS)
Притежател на лиценза за употреба:
 • Labiana
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Documents

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000055931