Разрешен

Product identification

Име на ветеринарномедицинския продукт:
LABIDROSOL B SOLUCION INYECTABLE
Активна субстанция:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Видове животни, за които е предназначен вмп:
 • говеда
 • овца
 • коза
 • кон
 • свиня
Начин на приложение:
 • Интрамускулно приложение

Product details

Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  5.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  20.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  0.10
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  2.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  40.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  12.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Интрамускулно приложение
  • говеда
   • Meat and offal
    0
    day
   • Milk
    0
    day
  • овца
   • Meat and offal
    0
    day
   • Milk
    0
    day
  • коза
   • Meat and offal
    0
    day
   • Milk
    0
    day
  • кон
   • Meat and offal
    0
    day
   • Milk
    0
    day
  • свиня
   • Meat and offal
    0
    day
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QA11EA
Статус на лиценза:
 • Valid
Available in:
 • Spain
Описание на опаковката:
 • Налично само на Spanish
 • Налично само на Spanish
 • Налично само на Spanish
 • Налично само на Spanish
 • Налично само на Spanish
 • Налично само на Spanish

Additional information

Entitlement type:
Притежател на лиценза за употреба:
 • Labiana Life Sciences S.A.
Marketing authorisation date:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Labiana Life Sciences S.A.
Отговорен орган:
 • Spanish Agency For Medicines And Health Products
Номер на лиценза:
 • 3717 ESP
Дата на промяна в статуса на лиценза:

Documents

Кратка характеристика на продукта

Този документ не съществува на този език (български). Можете да го намерите на друг език по -долу.
Spanish (PDF)
Публикувано на: 9/11/2022

Листовка

Този документ не съществува на този език (български). Можете да го намерите на друг език по -долу.
Spanish (PDF)
Публикувано на: 9/11/2022

Данни върху опаковката

Този документ не съществува на този език (български). Можете да го намерите на друг език по -долу.
Spanish (PDF)
Публикувано на: 9/11/2022

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000055931