Authorised

Product identification

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Adrestan 30 mg hard capsules
Активна субстанция:
 • Налично само на English
Видове животни, за които е предназначен вмп:
 • куче
Начин на приложение:
 • Перорално приложение

Product details

Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  30.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Капсула
Фармацевтична форма:
 • Капсула, твърда
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • куче
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QH02CA01
Статус на лиценза:
 • Valid
Authorised in:
 • United Kingdom (Northern Ireland)
Описание на опаковката:
 • Налично само на English

Additional information

Entitlement type:
Притежател на лиценза за употреба:
 • Dechra Limited
Marketing authorisation date:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Genera d.d.
Отговорен орган:
 • VMD
Номер на лиценза:
 • VM 10434/4088
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Референтна държава членка:
Номер на процедурата:
 • IE/V/0503/002

Documents

Кратка характеристика на продукта

Този документ не съществува на този език (български). Можете да го намерите на друг език по -долу.
Английски (PDF)
Публикувано на: 11/02/2022

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000049169