Разрешен

Product identification

Име на ветеринарномедицинския продукт:
ACEGON 50 mcg/ml solution for injection
ACEGON 50 mcg/ml ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Активна субстанция:
 • Налично само на English
Видове животни, за които е предназначен вмп:
 • крава
 • юница
Начин на приложение:
 • Интрамускулно приложение

Product details

Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  50.00
  microgram(s)/millilitre
  /
  1.00
  millilitre(s)
Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Интрамускулно приложение
  • крава
  • юница
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QH01CA01
Статус на лиценза:
 • Valid
Available in:
 • Greece
Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English

Additional information

Entitlement type:
Притежател на лиценза за употреба:
 • Laboratorios Syva S.A.
Marketing authorisation date:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Laboratorios Syva S.A.U.
 • Laboratorios Syva S.A.U.
Отговорен орган:
 • National Organization For Medicines
Номер на лиценза:
 • 2030/11-01-2017/K-0204801
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Референтна държава членка:
Номер на процедурата:
 • ES/V/0158/001
Засегната държава членка:

Documents

Кратка характеристика на продукта

Този документ не съществува на този език (български). Можете да го намерите на друг език по -долу.
English (PDF)
Публикувано на: 6/04/2023

Листовка

Този документ не съществува на този език (български). Можете да го намерите на друг език по -долу.
English (PDF)
Публикувано на: 6/04/2023

Данни върху опаковката

Този документ не съществува на този език (български). Можете да го намерите на друг език по -долу.
English (PDF)
Публикувано на: 6/04/2023

eu-PUAR-acegon-50-mcg-ml--solution-for-injection-en.pdf

English (PDF)
Публикувано на: 6/04/2023
Изтегли

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000016878