ACEGON 50 mcg/ml solution for injection
 • Gonadorelin acetate
 • Valid
Authorised in these countries:
 • European Union

Product identification

Име на ветеринарномедицинския продукт:
ACEGON 50 mcg/ml solution for injection
ACEGON 50 mcg/ml ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Активна субстанция:
 • Налично само на English
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
 • крава
 • юница
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QH01CA01
Номер на лиценза:
 • 2030/11-01-2017/K-0204801
Идентификационен номер на продукта:
 • 1a010a89-2a53-49d8-8212-10faf603c581
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000016878

Product details

Начин на приложение:
 • Интрамускулно приложение
Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Карентен срок :
Тази информация не е налична за този продукт.
Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Концентрация / състав:
 • 50.00
  microgram(s)/millilitre
  /
  1.00
  millilitre(s)

Availability

Authorised in these countries:
Дата на промяна в статуса на наличност:
Тази информация не е налична за този продукт.
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Syva

Authorisation details

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • ES/V/0158/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • National Organization For Medicines
Притежател на лиценза за употреба:
 • Syva
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Засегната държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Documents

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000016878