Aftovaxpur DOE (60) O1 BFS + SAT2 Saudi Arabia
 • Foot-and-mouth disease virus, serotype O, strain …
 • Foot-and-mouth disease virus, serotype SAT2, stra…
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Denmark
 • Ireland
 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Cyprus
 • Czechia
 • Germany
 • Estonia
 • Spain
 • Finland
 • France
 • Greece
 • Croatia
 • Hungary
 • Iceland
 • Italy
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Latvia
 • Malta
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Sweden
 • Slovenia
 • Slovakia
 • United Kingdom (Northern Ireland)

Product identification

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Aftovaxpur DOE (60) O1 BFS + SAT2 Saudi Arabia
Активна субстанция:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
 • говеда
 • овца
 • свиня
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QI02AA04
Номер на лиценза:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификационен номер на продукта:
 • C8038B1A-B025-A912-E053-6B2A10AC5553
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000000084

Product details

Начин на приложение:
 • Интрамускулно приложение
 • Подкожно приложение
Фармацевтична форма:
 • Инжекционна емулсия
Карентен срок :
 • говеда
  Not applicable
  0
  day
 • овца
  Not applicable
  0
  day
 • свиня
  Not applicable
  0
  day
 • говеда
  Not applicable
  0
  day
 • овца
  Not applicable
  0
  day
 • свиня
  Not applicable
  0
  day
Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Концентрация / състав:
 • Presentation_strength:≥ 6 PD50 Reference:Hse Index:0
 • Presentation_strength:≥ 6 PD50 Index:11

Availability

Authorised in these countries:
Дата на промяна в статуса на наличност:
Тази информация не е налична за този продукт.
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
Тази информация не е налична за този продукт.

Authorisation details

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • EMEA/V/C/002292
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Тази информация не е налична за този продукт.
Отговорен орган:
 • European Commission
Притежател на лиценза за употреба:
 • Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Documents

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000000084