Разрешен

Product identification

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Aftovaxpur DOE (60) O1 BFS + SAT2 Saudi Arabia
Активна субстанция:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Видове животни, за които е предназначен вмп:
 • говеда
 • овца
 • свиня
Начин на приложение:
 • Интрамускулно приложение
 • Подкожно приложение

Product details

Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  Presentation_strength:≥ 6 PD50 Reference:Hse Index:0
 • Налично само на English
  Presentation_strength:≥ 6 PD50 Index:11
Фармацевтична форма:
 • Инжекционна емулсия
Withdrawal period by route of administration:
 • Интрамускулно приложение
  • говеда
   • Not applicable
    0
    day
  • овца
   • Not applicable
    0
    day
  • свиня
   • Not applicable
    0
    day
 • Подкожно приложение
  • говеда
   • Not applicable
    0
    day
  • овца
   • Not applicable
    0
    day
  • свиня
   • Not applicable
    0
    day
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QI02AA04
Статус на лиценза:
 • Valid
Authorised in:
Тази информация не е налична за този продукт.
Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English

Additional information

Entitlement type:
Притежател на лиценза за употреба:
 • Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Marketing authorisation date:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Отговорен орган:
 • European Commission
Номер на лиценза:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:

Documents

Combined File of all Documents

български (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Изтегли
Croatian (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Czech (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Danish (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Dutch (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
English (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Estonian (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Finnish (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
French (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
German (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Greek (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Hungarian (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Icelandic (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Italian (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Latvian (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Lithuanian (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Maltese (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Norwegian (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Polish (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Portuguese (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Romanian (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Slovak (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Slovenian (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Spanish (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024
Swedish (PDF)
Публикувано на: 19/03/2024

ema-puar-aftovaxpur-v-2292-var-ii-0001-en.pdf

English (PDF)
Публикувано на: 6/02/2023
Изтегли

ema-puar-aftovaxpur-v-2292-par-en.pdf

English (PDF)
Публикувано на: 6/02/2023
Изтегли

ema-puar-aftovaxpur-v-2292-var-ii-0009-en.pdf

English (PDF)
Публикувано на: 6/02/2023
Изтегли

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000000084