Премини към основното съдържание
DACLOTRIX 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg
 • Imidakloprīds
 • Perméthrine (40/60)
 • Valid
Наличен в тези държави
 • Ireland

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
DACLOTRIX 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  400.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Пипета
 • Налично само на English
  2000.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Пипета
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
Тази информация не е налична за този продукт.
Номер на лиценза:
 • VPA10774/074/004
Идентификационен номер на продукта:
 • ebb58adc-cdb8-4d01-860b-56f1bdd5d0f8
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000093240

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Разтвор за прилагане върху ограничен участък
Species grouped by route of administration:
 • Spot-on use
  • куче
Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English

Наличност

Наличен в тези държави:
Дата на промяна в статуса на наличност:
Тази информация не е налична за този продукт.
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Krka, Tovarna Zdravil d.d. Novo Mesto

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • IE/V/0774/004
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • HPRA
Притежател на лиценза за употреба:
 • Krka, Tovarna Zdravil d.d. Novo Mesto
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Засегната държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
How useful was this page?
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."