Премини към основното съдържание
ABCEDYL PA
 • Pyrogenium 5 CH
 • Myristica sebifera 3 CH
 • Atropa belladonna 5 CH
 • Echinacea angustifolia 3 CH
 • Calcium sulfuricum C7
 • Silicea 7 CH
 • Hepar sulfuris 7 CH
 • Valid
Наличен в тези държави
 • France

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
ABCEDYL PA
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  0.14
  gram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  0.14
  gram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  0.14
  gram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  0.14
  gram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  0.14
  gram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  0.14
  gram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  0.14
  gram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
Тази информация не е налична за този продукт.
Номер на лиценза:
 • FR/V/0687297 7/2001
Идентификационен номер на продукта:
 • 47170882-8a04-4406-8f2a-d8d4e780c480
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000035444

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Перорален разтвор
Species grouped by route of administration:
 • Oral use
  • котка
  • куче
Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English

Наличност

Наличен в тези държави:
Дата на промяна в статуса на наличност:
Тази информация не е налична за този продукт.
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Boiron
 • Boiron
 • Boiron

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • French Agency For Food, Environmental And Occupational Health And Safety
Притежател на лиценза за употреба:
 • Boiron
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Documents

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?
No votes yet

Additional information

"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."