Премини към основното съдържание
VALBAZEN MOUTONS ET CHEVRES 1,9 %
 • Albendasool
 • Valid
Authorised in these countries:
 • France

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
VALBAZEN MOUTONS ET CHEVRES 1,9 %
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QP52AC11
Номер на лиценза:
 • FR/V/6310474 5/1980
Идентификационен номер на продукта:
 • 119d08dd-ff2b-45a2-9456-eea92fe649d5
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000037888

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Перорална суспензия
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • коза
  • овца

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • ANSES
Притежател на лиценза за употреба:
 • Zoetis France
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."