Премини към основното съдържание
Salmoporc lyophilisate for oral suspension for pigs
 • Salmonella enterica, subsp. enterica, serovar Typ…
 • Valid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Salmoporc lyophilisate for oral suspension for pigs
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  8.00
  unit(s)
  /
  1.00
  Dose
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QI09AE02
Номер на лиценза:
 • VPA10815/064/002
Идентификационен номер на продукта:
 • c6beb2a5-8d79-46d8-b513-fc0548567dae
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000032858

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Перорален лиофилизат
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • свиня
   • Meat and offal
    6
    week

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • NL/V/0247/002
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • HPRA
Притежател на лиценза за употреба:
 • Ceva Sante Animale
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."