Премини към основното съдържание
CEVAC IBIRD LYOPHILISATE FOR SUSPENSION FOR CHICKENS
 • Virus de la bronchite infectieuse aviaire, type 793/B, souche 1/96, Vivant
 • Valid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
CEVAC IBIRD LYOPHILISATE FOR SUSPENSION FOR CHICKENS
Cevac IBird liofilizāts suspensijas pagatavošanai vistām
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  2.80
  log 10 50% embryo infective dose
  /
  1.00
  Dose
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QI01AD07
Номер на лиценза:
 • V/DCP/13/0031
Идентификационен номер на продукта:
 • b5f33794-9c6e-411e-9cb7-7c2101dc935c
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000032287

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Лиофилизат за очно-назална суспензия/за прилагане във вода за пиене
Withdrawal period by route of administration:
 • Oculonasal use
  • бройлер
   • All relevant tissues
    0
    day
  • кокошка носачка
   • All relevant tissues
    0
    day
  • пиле за разплод
   • All relevant tissues
    0
    day
 • Oral use
  • кокошка носачка
   • All relevant tissues
    0
    day
  • пиле за разплод
   • All relevant tissues
    0
    day

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Ceva-Phylaxia Zrt.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • FR/V/0245/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • PVD
Притежател на лиценза за употреба:
 • CEVA-Phylaxia
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Засегната държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."